Bestyrelsen

Bestyrelsen for Brande Tennisklub


 

Formand:

Tonny Truelsen, Kløvermarken 1, 7330 Brande, M: 61 30 35 38

mail: klub@brandetennisklub.dk


Kasserer:

Lisbeth Lillie, Lars Nielsens Vej 53, 7330 Brande, M: 22 29 56 32

mail: kasserer@brandetennisklub.dk


Menigt medlem:

Robert Knudsen, La Cours Allé 12, 7330 Brande, M: 51 48 75 29
Baneansvarlige:

Jörgen Häbel, Jensen Flø Vej 12, 7330 Brande, M: 30 13 96 27

Allan Maigaard, Skjoldborgs Allé 17, 7330 Brande, M: 28 59 14 09


Tonny Truelsen

Formand

Jörgen Häbel

Baneansvarlig

Lisbeth Lillie

Kasserer

Allan Maigaard

Baneansvarlig


Robert Knudsen

Menigt medlem